ஞாயிறு, 27 நவம்பர், 2011

படப்பா! 33


இருக்கிற ஒரே
இதயத்தையும் கொடுக்கிறோமே
என்பதல்ல
என் வருத்தம்

உனக்குக் கொடுப்பதற்கு
ஒரேஒரு
இதயம்தானே இருக்கிறது
என்பதுதான்
என் வருத்தமெல்லாம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக