சனி, 5 நவம்பர், 2011

படப்பா! 22


வடக்கு
வளர்கிறது
தெற்கு
தேய்கிறது
என்பது
எத்தனை உண்மையோ
அத்தனை உண்மை

உன்
மார்பு வளர்வதும்
இடை தேய்வதும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக