ஞாயிறு, 19 பிப்ரவரி, 2012

படப்பா! 44நீ வரும் வீதியில்
பூக்களைப் பரப்புமளவிற்குக்
கல்நெஞ்சக் காரனல்ல நான்

என் இதயத்தைப் பரப்பும்
காதல் நெஞ்சக் காரன்

வியாழன், 16 பிப்ரவரி, 2012

படப்பா! 43உன்பெயருக்குப் பின்னால்
என் பெயரை இட்டுவை

உன் அழகான பெயருக்குத்
திருஷ்டி பட்டுவிடப்போகிறது

ஞாயிறு, 12 பிப்ரவரி, 2012

படப்பா! 42நீ கோபத்தில் உதிர்க்கும்
ஒவ்வொரு சொற்களும்
ஆயுதச் சொற்களாகின்றன

நீ "ம்" கொட்டும்போது
வெளிப்படும் மெய்யெழுத்தும்
உயிரெழுத்தாகிவிடுகிறது

திங்கள், 6 பிப்ரவரி, 2012

படப்பா! 41


நீ மஞ்சள் தங்கம்
உன் பற்களும் நகங்களும்
வெள்ளைத் தங்கம்
உன் கூந்தலோ எனில்
கருப்புத் தங்கம்

வெள்ளி, 3 பிப்ரவரி, 2012

படப்பா! 40

குழிகள் பல
கொண்டபோதும்
உன்
கன்னக் குழிக்கு ஈடாகுமா
பள்ளாங்குழி