புதன், 23 நவம்பர், 2011

படப்பா! 31


விருப்பப் பார்வை
வீசவில்லை என்றாலும்
பரவாயில்லை
வெறுப்புப் பார்வையாவது
வீசிவிட்டுப் போ

நீ என்னைப்
பார்த்துவிட்டதாக
ஊர்முழுக்கத் தம்பட்டம்
அடிக்க வேண்டும்
எனக்கு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக