வெள்ளி, 11 நவம்பர், 2011

படப்பா! 25


சிலர்
வெட்டிப் பேசுவர்
சிலர்
வெட்டியாகப் பேசுவர்
உன்னால் மட்டுமே
முடிகிறது
(விழியால்)
வெட்டிவெட்டிப் பேச

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக