சனி, 19 நவம்பர், 2011

படப்பா! 29


உஸ்ஸிற்குப் பின்தான்
கிஸ் போலும்
புயலுக்குப்பின்
அமைதிபோல

1 கருத்து: