ஞாயிறு, 13 நவம்பர், 2011

படப்பா! 26


நீ
வில்போல்
வளைவதில்
வில்லுக்குப் பெருமைதான்

உன்னைப்போல்
வளையமுடிவதில்லையே
என்றுதான்
வறுத்தம் கொள்கிறது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக