புதன், 23 மே, 2012

படப்பா! 55


எத்தனை புன்னியம் செய்தவை
உன் விரல்கள்...

என் ஒற்றை விரலாவது
உன்மீது படாதா
எனநான் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கையில்
மொத்த விரல்களும்
உன்னைத் தொட்டுக் களிக்கின்றனவே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக