திங்கள், 14 மே, 2012

படப்பா! 48


யாருக்குத் தெரியும்...
உன்போல் ஒரு அழகி
இனியும் பிறக்கக்கூடும்

என்போல் ஒரு
ரசிகன்?

2 கருத்துகள்: