திங்கள், 21 மே, 2012

படப்பா! 54


நீ உடுத்த
தரியில் நெய்யாத ஆடையாக
நான்

நான் உடுத்தத்தான்
இருக்கவே இருக்கின்றனவே
உன் நினைவுகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக