சனி, 19 மே, 2012

படப்பா! 51உன்னைப் பார்த்தவுடன்
முத்த நமஸ்காரம்
செய்யத் தோன்றுகிறது

காலைச் சூரியனைப் பார்த்தால்
சூரிய நமஸ்காரம்
செய்யத் தோன்றுவதைப் போல

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக