வெள்ளி, 3 பிப்ரவரி, 2012

படப்பா! 40

குழிகள் பல
கொண்டபோதும்
உன்
கன்னக் குழிக்கு ஈடாகுமா
பள்ளாங்குழி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக