ஞாயிறு, 10 மே, 2009

குழுமத்தில் வந்து குதி!

அன்புடன் குழுமத்தில் உள்ள ஓரிழையான "வெண்பா விலாஸ்" கொடுத்த "குழுமத்தில் வந்து குதி"  என்ற ஈற்றடிக்கு நான் எழுதியது.

"அன்புடன்" என்றுபேர்கொண் டார்த்து நடைபோட்டு
விண்மண் வியக்க விரியிணையத் -தின்பால்
உழுவத்தின் நேர்தன் உழைப்பால் உயரும்
குழுமத்தில் வந்து குதி!

எழுமீற்றுச் சீர்க்கே எழிலார்"பா" தன்னைப்
பழுதின்றிப் பாடுகிற பண்போ -டொழுக்க
விழுப்பத்தில் தேர்ந்து விளங்கும்நம் வெண்பாக்
குழுமத்தில் வந்து குதி!


அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக