புதன், 28 அக்டோபர், 2009

இத்தாலிப்பேய்!


பாவடியால் நான்வாழ்த்த பத்தினி இல்லையிவள்
தேவடியாள் ஆதலினால் செப்புகிறேன் –தீவடிவாய்
வந்த இழுதையிவள்; வண்டமிழர் கூட்டத்தைக்
கொன்று குவிக்கவந்த கூற்று.

அகரம் அமுதா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக