திங்கள், 26 செப்டம்பர், 2011

போனால் இளமை திரும்பாது!


போனால் இளமை திரும்பாது –அது
போனபின் ஆசை அரும்பாது
காதல் புரிவோம் இளமையிலே –கட்டிக்
கரும்பே கனியே இளமயிலே!
(போனால்)
மீனா தூண்டில் முள்ளா கண்கள்
விருப்பம் போலே வடிவெடுக்கும் –எனை
ஊனாய் தினமும் உண்டு முடிக்க
எப்போது உன்மனம் முடிவெடுக்கும்?
(போனால்)
தொட்டால் சுடுமா விட்டால் சுடுமா
துய்த்தால் தெரியும் காமத்தைக் –கை
பட்டால் நாணம் பறந்து போகும்
பருகித் தீர்ப்போம் இன்பத்தை!
(போனால்)
மச்சம் சிவக்கும் மர்மக் கலையை
மஞ்சம் சேர்ந்தால் கற்றிடலாம் –உன்
உச்சந் தலைமேல் உச்ச இன்பம்
உருகி வழியப் பெற்றிடலாம்!
(போனால்)
இரவுக் குள்ளே இன்னொரு இரவாய்
இருக்கும் கூந்தல் வீட்டினிலே –நாம்
இரவோடு இரவாய் இன்பக் கவிகள்
எழுதிக் குவிப்போம் ஏட்டினிலே!
(போனால்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக